Smiing av aluminium

  • Smiing av aluminiumssmiing på forskjellige måter

    Smiing av aluminiumssmiing på forskjellige måter

    Smiing av aluminiumslegeringer er prosessen med å konvertere en jevn emneform til et sluttprodukt ved å hamre materialet mellom formede eller flate dyser.Denne arbeidsprosessen kan foregå i ett eller flere trinn.Det store flertallet av aluminiumssmiing er laget i de varmebehandlebare legeringene.

    For tiden er Fujian Xiangxin utstyrt med en 40MN fri smipresse, en 40MN smipresse og relatert smiutstyr, som tilbyr alle slags smistaver, rør, ringer og smijern.Produktene er mye brukt i mekanisk utstyr, romfart, nasjonalt forsvar og andre felt.